Brandweer en kluis


Uw kluis en brand?

De Brandweer komt u huis of bedrijfspand blussen bij een brand en ziet de gevolgen van een brand, zijn conclusie is koop een kluis! Sla uw waardevolle spullen op in een brandwerende kluis!

Een brand in uw woning is echt heel erg naar om mee te maken! Alles waar u om geeft gaat verloren in de brand! Hopelijk bent u zelf en uw naasten er zonder schade van af gekomen. Maar dan bent u al uw kostbaarheden kwijt geraakt door de hitte en rookontwikkeling. Al uw foto albums, uw videofilms van de opgroeiende kinderen, dat horloge van huis in brand uw vader of de ring van uw moeder, alles weg! Uw computer met de laatste foto’s van de vakantie, al uw sieraden gesmolten! Dit is echt een ramp!

Bij bedrijven kan de schade nog verder oplopen door het verlies van bedrijfsgegevens die essentieel zijn voor het voortzetten van bedrijf activiteiten. Heeft u nog al uw crediteuren en debiteuren bestanden?  Of uw offerte bestanden? Van wie krijgt u nog geld? Kortom, ook hier is de inzet van een goede en gecertificeerde brand en inbraakwerende kluis een oplossing die veel ellende kan voorkomen.

De meeste kluizen zijn dubbelwandig en zijn dus brandwerend. Een kluis is altijd beter dan een houtenkast voor het opslaan van bijvoorbeeld uw fotoalbums. Heeft u een moderne betonnen woning? Dan is de kans op een uitslaande brand nihil, er is namelijk geen voedsel voor een brand. Heeft u echter een oudere woning met houten tussen vloeren dan is de kans op brand veel groter en zal de brand ook veel heftiger zijn. In dat geval adviseren wij u zeker een goed brandwerende kluis aan te schaffen! Het voorkomt veel ellende en tegen een relatief laag bedrag beschermt u uw waardevolle spullen tegen brand.
Gecertificeerde brandwerende kluizen zijn verkrijgbaar in verschillende gradaties. Zo beschermen kluizen met een certificaat LFS30P,30 minuten tegen een hitte van 1100 graden en mag de kluis een vrije val maken van 9 meter zonder dat de kluis open springt bij de landing. Een kluis met LFS60P beschermt 60 minuten. De binnentemperatuur mag bij deze certificering nog wel 170 graden worden, dit is de ontbranding-temperatuur van papier. Om data te beschermen mag de binnentemperatuur van een datakluis niet boven de 55 graden komen.

Salvus Bologna 67

Bel gelijk met ons deskundig verkoop team: 0342-422239

 

Feiten en cijfers over woningbrand in Nederland

Je schrikt wakker van een onbekend geluid. Nog dromerig kijk je om je heen en luistert scherp. ‘Het brandalarm’. Je springt op van je bed, trekt je slaapkamerdeur open en een enorme rookwolk en de geur van verbrand hout komen je tegemoet. Dit schrikbeeld overkomt elke dag zo’n 13 huishoudens in Nederland. Bij de één ontstaat de brand in de keuken door een vlam in de pan en is het snel geblust. De ander moet vluchten voor zijn leven en verliest letterlijk alles wat hij heeft. Meer over de oorzaken en feiten over woningbrand op basis van het artikel in Eigen Huis Magazine  en bronnen als Brandweer Nederland en het CBS.

Brand in huis: dit zijn de meest voorkomende oorzaken

Bijna de helft van alle branden ontstaat in de keuken. Dit is ook niet geheel onlogisch omdat mensen daar het meeste met vuur bezig zijn. Vlam in de pan is oorzaak 1: een pannetje op het vuur dat vergeten wordt (is ons dat niet allen eens gebeurd?), of een pan die oververhit raakt.
Maar niet in alle delen van Nederland is de keuken de broedplaats. Oost-Nederland heeft opvallend veel schoorsteenbranden (40%) in plaats van keukenbranden (20%). Dit komt omdat in Gelderland en Overijssel meer vrijstaande woningen staan met een haard. Vuil in de schoorsteen of verkeerd hout zijn de boosdoeners.
Ook elektrische apparaten zijn vaak aanstichters. Van alle elektrische apparaten wordt woningbrand het meest veroorzaakt door wasdrogers. Bij drogen komen altijd pluisjes en stof vrij. Als deze in het apparaat terecht komen, kunnen deze pluisjes door hitte in de brand vliegen. Het advies is dan ook om apparaten regelmatig te onderhouden en niet aan te zetten voor het slapen gaan.

Daling aantal woningbranden en schadeclaims

De laatste jaren is het aantal branden flink gedaald. In 1985 waren er per jaar nog 7.400 branden, in 2008 nog 5.200 en bij het laatste meetmoment van het CBS (2013) waren er nog 4.837 branden per jaar. Dat zijn nog steeds zo’n 13 woningbranden per dag. Bovendien is het opmerkelijk dat het aantal slachtoffers gelijk is gebleven. Branden zijn tegenwoordig dus gevaarlijker dan voorheen.
Die daling is ook bij verzekeraars zichtbaar. Het aantal schadeclaims daalde namelijk van 315 in 2013 naar 283 claims per dag in 2015. Het brandrisico daalde in alle provincies, echter bleef het risico in Overijssel, Limburg en Brabant het grootst. Een verklaring hiervoor is dat in deze dunner bevolkte gebieden meer vrijstaande huizen zijn. Brand wordt daardoor later ontdekt, waardoor er later actie kan worden ondernomen en de schade groter is.
Opvallend is dat in geen van de grotere steden (van ten minste 50.000 inwoners) naar verhouding zoveel claims worden ingediend als in Enschede. Op de 10.000 inwoners dient 20,8 een schadeclaim in, terwijl in Amsterdam slechts 4,9 van elke 10.000 inwoners brandschade claimt.

Vluchttijd en brandveiligheid teleurstellend

De vluchttijd bij brand is de afgelopen jaar schrikbarend teruggelopen van zo’n 17 minuten naar slechts enkele minuten. En dat terwijl de brandweer gemiddeld zo’n 7 minuten en 24 seconden nodig heeft om ter plaatse te komen na een melding. Als je een snelle rekensom maakt, wordt direct duidelijk dat het voorkomen en klein houden van een brand – zoals met een sprinklerinstallatie – ontzettend belangrijk is.
De reden dat de vluchttijd zo enorm is verkort, heeft te maken met de brandbare materialen die in het moderne meubilair veel meer voorkomt. Denk aan polyurethaanschuim in banken en bedden.
Ook de verstedelijking en de daarmee gepaarde hoogbouw heeft invloed een negatieve invloed op de vluchttijd.
Brandveiligheid is door deze ontwikkeling dus des te belangrijker. Tegenwoordig hangt in zo’n 70% van Nederlandse woningen een brandmelder, echter blijkt dat slechts bij 35% de rookmelder op de juiste plek – namelijk op de hal van elke etage en 50 centimeter van de wand – hangt. Alleen bij nieuwbouwwoningen is het hebben van een rookmelder verplicht.
Uit een test van de brandweer kwam vorig jaar naar voren dat het sluiten van de binnendeuren de vluchttijd enorm kan verhogen en levens kan redden. Vaak wordt gedacht dat de brand zelf het meest zorgt voor slachtoffers, maar het zijn juist de vrijgekomen giftige stoffen die het gevaarlijkst zijn. Door het sluiten van tussendeuren kan men deze stoffen langer buiten houden. Helaas laat zo’n 40% van de Nederlandse huishoudens de deuren ‘s nachts open.
Ook het vooraf bepalen van een vluchtroute is erg belangrijk. Wat is de vluchtroute, rekening houdend met de rookontwikkeling. En hoe ziet plan B eruit als de eerste geblokkeerd is?

Cijfers over fatale branden

In 2015 kwamen er 31 mensen om het leven door een fatale brand. De term doet wellicht vermoeden dat het hier om alle branden met dodelijke slachtoffers gaat. Echter maakt de brandweer onderscheidt tussen branden met en zonder opzet in het spel. In 2015 kwamen er 5 mensen om na moord of zelfdoding.
In 2016 kwamen er tot en met het laatste meetpunt in november 37 mensen om het leven zonder opzet. In stijging ten opzichte van het jaar ervoor. 45% van de mensen wordt bij een fatale brand in hun slaap overvallen.
Opvallend is dat ruim twee derde van de slachtoffers in 2016 ouder was dan 60. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen, doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en hierdoor meer risico lopen.
Ouderen lopen meer risico omdat ouderdom ook gepaard gaat met meer onzorgvuldigheid. Daarnaast zijn ouderen slechter ter been en kunnen vaak niet snel genoeg actie ondernemen.
Bij fatale branden was in 2015 onvoorzichtigheid bij roken de belangrijkste oorzaak.
De Brandweeracademie raadt behalve rookmelders ook alternatieve blussystemen aan. Een voorbeeld daarvan zijn sprinklerinstallaties die direct worden aangesloten op de waterleiding, zodat de brand direct geblust wordt en de vluchttijd wordt verlengd. In veel andere landen, zoals de V.S. en de U.K. zijn sprinklerinstallaties heel gangbaar. Dit had de afgelopen jaren enorme impact op het aantal fatale branden.